Genel

E TİCARET VE MİLENYUM ÇAĞI

Sosyal Medya Hesabında Paylaş

İnsanlığın gördüğü en hızlı değişim süreçlerinden birisinin tam ortasındayız. Daha birkaç yıl öncesine kadar bilgi teknolojilerinden haberdar olmayan insanlar bugün sınırsız bilginin kullanıcıları haline gelmişlerdir. Bu değişimin temelinde yatan gerçek ise teknoloji ile özetlenemeyecek kadar önemli bir kavram: Küreselleşmedir.

 


2000’li yılların bilgi çağı olacağı konusu dünyada artık tartışmasız kabul edilmiş bir gerçektir. Ülkeler arası sosyal ve ticari ilişkilerin gelişerek, küreselleşme boyutuna ulaştığı bir dönemde, iletişimde hız kaçınılmaz bir ihtiyaç halini almıştır. Bilgi teknolojisi ve elektronik sektöründeki gelişmeler bu ihtiyacı karşılayacak çözümler bulmuştur. Uluslar arası bilgi iletişim ağı olarak tanımlanabilen internet ile bugün bilgisayarı kullanarak, ihtiyaç olan tüm bilgiye ulaşmak, haberleşmek, bankacılık işlemleri ve hatta alışveriş yapmak mümkün hale gelmiştir. Tüm bu gelişimin ortasında yer alan internet teknolojilerinden yararlanmanın onlarca farklı yolu ve amacı var. Üstelik tek bir amaca yönelik kesin bir yöntem de geliştirilmiş ya da belirlenmiş değil.

 

 

Enformasyon teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin doğası da köklü bir biçimde değişmektedir. Geçmişin genellikle yüz yüze, yazılı kayıt sistemine dayanan iş yapma şekli, giderek artan biçimde, elektronik tabanlı hale gelmektedir. Elektronik ticaret, 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren, internetin aynı zamanda bir iş yapma yeri haline gelmesiyle birlikte yaygınlık kazanmıştır. Firmalar elektronik ticaret sayesinde, sınırlı bir bütçe ile geçmişte görülmedik düzeyde küresel ölçekte iş yapabilir hale gelmektedir. Yaratıcı girişimciler için yeni iş yapma imkanları doğmaktadır.

 


Ekonomik boyuttaki etkilerinin yanı sıra elektronik ticaret iş gücünün yapısında da oldukça önemli değişiklikler getirmektedir. Elektronik ticaret belli alanlarda, iş kaybına yol açarken, belli alanlarda da yeni istihdam imkanları yaratmaktadır. Bir diğer ifade ile, elektronik ticaret, vasıf düzeyi düşük işlerde bir azalmaya yol açarken, yüksek vasıflı ve eğitimli işgücüne gereksinimi artırmaktadır.Elektronik iş yapma yada onun bir alt kategorisi olan elektronik ticaret, doğası gereği küreseldir ve dünya ekonomilerinin birbirleriyle bütünleşme sürecini de hızlandırmaktadır. Çünkü internet ağı üzerinde açılan bir mağazanın boyutu ne olursa olsun, faaliyet alanı bütün yeryüzüdür.

 

 

Bu çalışmada “elektronik ticaret kavramı, kapsamı ve önemi, elektronik ticaret’in özellikleri ve farkları, elektronik ticaret destek sistemleri, elektronik ticaret’in unsurları, elektronik ticaret alanları elektronik ticaret’in araçları, elektronik ticaret modelleri, elektronik ticarette ödeme yolları, elektronik ticaretin avantaj ve dezavantajları ve elektronik ticaret’te güvenlik” konuları kapsamlı biçimde açıklanmıştır.

 

 

Çağdaş İşletmecilik Açısından Elektronik Ticaret:
 • Fiziksel” malların ve “sayısal içerikli” malların alım-satımı,
 •  Her türlü ürünün doğrudan tüketiciye pazarlanması,
 • Tanıtım, reklam ve bilgilendirme,
 •  Ticari kurumlar arası işlem ve kontratlar,
 •  Satış sonrası destek,
 •  Elektronik ortamda gerçekleştirilen ihaleler,
 •  Elektronik banka işlemleri,
 •  Ortak tasarım ve üretim,
 •  Ticari kayıtların tutulması ve takibi,
 •  “Sayısal içerikli” malların sevkiyatı,
 •  Kamu ve özel sektör hizmetlerini kullanma olarak gösterilebilir.

E ticaret alışılagelmiş satışın dışında global bir satış şeklidir her ürünün bir alıcısı vardır fikrinden yola çıkılarak çığır açmış bir girişimdir aslına . bizler global dünyada 6 milyar insanın olduğu bir pazar düşünün ve bu pazara ben ne satabilirim diye düşünmen gerekmiyor arzı yaratıp talebin gelmesini bekliyorsunuz bu da dürüst ahlaklı gerçekten de satmak istediğin ürünün bire bir aynısı özelliklerini yansıtmanız gerekiyor. kısa zamanda hedeflerinize ulaşmanızı sağlıyor öncelik pazar belirlenip ona göre e ticaretinizi şekillendiriyorsunuz. 2019 da bu pazar Türkiye de %4 iken 2030 larda % 20 ler de olacak şekilde ön görülüyor 56 milyon sosyal medya kullanıcısı olan 82 milyonluk ülkeyiz ve ciddi pir pazar söz konusu bu pazarda satmak istediğiniz ürün hizmet vs şeklinde sizi arz yapmaya iten faktör olarak önünüze çıkmakta girişimci aslında buna fırsat rüzgarı der bugün global amazon ve aliexspres den sizin ne eksiğiniz var sadece teknolojik değişimin kıyısında izlemeniz le olmaz girip yüzmeniz gerekiyor.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir