Filmlerin Psikanalizi Genel Psikoloji

Identity – Kimlik Filminin Psikanalizi

Sosyal Medya Hesabında Paylaş

Bir filmin genellikle insanların keyif alacağı bir hikayesi vardır. Bir filmin hikayesi, insanları genellikle ahlaki değeriyle bir rahatlama ya da tasfiye hissine, bir katarsise götürür. Bu, filmin, hikayesini ekranda gösterilen Görsel imgeler dizisi aracılığıyla aktaran bir tür edebiyat çalışması olduğu anlamına gelir. Yönetmen James Mangold, “Kimlik” filminde (2003), hem filmi hem de edebiyat penceresinden incelenebilecek unsurlar içeren edebi eserlerden birini gösterdi.

Kimlik Filminin Özeti

Film, Malcolm Rivers adındaki ‘hastanın’ 6. seansındaki ses kaydında söylediği,

“merdivenlerden çıkarken orada olmayan bir adamla karşılaştım; bugün de orada değildi, keşke dedim keşke gitse”

cümlesiyle başlar. Dr. R. Mallick, hastası olan Malcolm Rivers’ın bu sözlerini bir şiir olarak niteler ve hastasının geçmişine yani ‘çocukluğuna’ dair sorular sorarak onu tanımak ister. Annesinin fahişe olduğunu ve ‘meşgul’ olduğu sürece onu otel odasına terk ettiğini belirten Malcolm Rivers, 6 kişiyi öldürmüş ve ölüm cezasına çarptırılmıştır.

Kimlik, Malcolm River adında, Çoklu Kişilik Sendromu geçiren veya şimdi Dissosiyatif olarak bilinen bir adamın cinayet davasını anlatan bir film. Dissosiyatif bozukluklar genellikle travmatik bir olaydan sonra ortaya çıkar. Travmaya yakınlık, semptomların çoğuna etki eder. Psikiyatristler, bir kişinin hayatını ve sağlığını ciddi anlamda tehdit eden travmatik bir olayı, ruhsal ya da psikolojik travma olarak tanımlar. Ayrıca, olayın kurbanın zihinsel yapısına ya da duygusal hayatına yaptığı etkiyi de travma olarak sınıflandırır.

Malcolm River 10 Mayıs 1998’de Lakeworth Apartmanı’nda altı kişiyi öldürdükten sonra tutuklandı. Cinayetten 4 yıl sonra, dava Dr. R. Mallick adlı bir psikiyatrist tarafından savunma ekibi olarak incelendi. Bulgularını savunmaya tanıklık etmek ve Yargıcı, Malcolm’un içindeki katil kişiliğin bir terapi yaparak ortadan kaldırılabileceğine ikna etmek için yaptı. Bu nedenle, terapinin Yargıç ve diğerlerinin ve ayrıca Malcolm’un önünde yapılması için gece yarısı duruşması yapılmasını talep etti. Duruşma, infazdan 24 saat önce bir konferans salonunda yapıldı.

Malcolm’un motelde bulunduğu tarihten itibaren dosyası, çocukken annesinin farklı erkeklerle cinsel ilişkiye girdiğine nasıl tanık olduğunu ve onu görmeye zorlandığını belirtir. Malcolm’un zihninde iletilen on farklı kişilik, acılı bir gerçekliğe uyum sağlamış sürecinin sonucudur. Piaget’in bilişsel gelişim teorisinin Asimilasyon ve Yerleşim olarak adlandırdığı şey budur.

Travma öyküsü, dissosiyatif kimlik bozukluğunun önemli bir özelliğidir. Dissiyatif Kimlik Bozukluğu vakalarının yaklaşık %90’ı taciz öyküsü içermektedir. Filmin girişinde Dr. Mallick, Malcolm’a çocukluğuyla ilgili sorular sorar. Malcolm sinirleninir ve annesinin bir fahişe olduğunu söyler. Devamında gazete parçaları sahnelenir.

Dokuz yaşındaki bir çocuğun, bir otelde terkedilmiş ve işkence gördüğü anlatılır. Travma sıklıkla şiddetli duygusal, fiziksel ve/veya cinsel istismar içerir. Aynı zamanda kazalar, doğal felaketler ve savaş ile de bağlantılı olabilir. Örneğin bir ebeveynin kaybı, önemli bir erken bir kayıp veya hastalıktan dolayı uzun süre soyutlanma gibi şeyler, Dissiyatif Kimlik Bozukluğu gelişmesinde etkili olabilir. Malcolm küçük bir çocukken taciz ve işkence görerek terkedilmiştir. Bilinçaltında kötü anne figürü, egosuna baskı yapmaktadır.

Bölünme, genellikle stresli veya travmatik bir durumla bağları koparmak ya da travmatik anıları normal farkındalıktan ayırmak için kullanılan bir başa çıkma mekanizması olarak düşünülür. Bu, bir kişinin dış dünyayla bağlantıyı koparması ve gerçekleşen şeylerin farkındalığından uzaklaşmasının bir yoludur. Bölünme, travmatik ya da stresli bir deneyimin fiziksel ve duygusal acısına karşı bir savunma mekanizması görevi görebilir. Bir kişi, acı anıları gündelik düşünce süreçlerinden ayırarak, sanki travma gerçekleşmemiş gibi nispeten sağlıklı bir işleyiş seviyesini korumak için bölünmeyi kullanabilir.

Disosiyatif Kişilik Bölünmesi vakaları, küçük bir trafik kazası, yetişkin hastalığı veya stres gibi hafif olaylar da dahil olmak üzere çeşitli gerçek ve sembolik travmalarla tetiklenebilir. Ya da bir ebeveynin çocuğunun, kendi çocukluğunda tacize uğradığı yaşa gelmesi de tetikleyici olabilir. Malcolm ebeveyninin kendisini taciz ettiği yaşa geldiği gün,  bilinçaltına ittiği geçmişi bir şekilde ortaya çıkarak, disosiyatif kişilik bölünmesini tetiklemiş, altı kişiyi öldürmüştür.

Ancak duruşma ile el ele gösterilen başka bir olay daha oldu. Bir moteldeki cinayet olayıydı. Başlangıçta  motel yöneticisi ve biri çocuk olmak üzere on konuğu içeriyordu. On yabancı, Larry Washington tarafından yönetilen ücra bir motelde bir fırtınanın ortasında mahsur kalır. 

Limuzin şoförü Ed Dakota; 1980’lerin film yıldızı Caroline Suzanne; Robert Maine adında bir seri katili taşıyan polis memuru Rhodes; bir fahişe, Paris Nevada; bir çift yeni evli, Lou ve Ginny Isiana; ve krizde bir aile, Ed’in arabası, kocası George ve sessiz oğlu Timmy’nin çarptığı Alice York.

Film için bir motel sahnesinin seçilmiş olması ustaca bir tercihtir. Çocuğun terkedilmiş bir halde bulunduğu güne atıfta bulunulmuştur. Zaten karakterlerinde şu veya bu sebenle otelde toplanmış olmalarının nedeni budur. Malcolm muhtemelen zihninde yarattığı kişiliklerin tamamını otele gelen kişilerden seçtiği rol arketiplerinden oluşturmuştur.

Grup geceyi geçirmeye hazırlanıyor; ancak, kısa bir süre sonra konukları teker teker öldüren bilinmeyen bir katilin bulunduğunu fark ederler. Caroline, öldürülen ilk kişi. 

Bir çamaşır makinesinde kopmuş kafasını bulan Ed, banyoya kelepçelenmiş haldeki Maine’in onu öldürdüğünü düşünür; Hükümlüyü kontrol ettiklerinde, kaçtığını keşfederler. O gece yolun her iki ucunda da selle sonuçlanan şiddetli yağmur nedeniyle herkes bir motelde mahsur kaldı. Ardından cinayetler yaşanmaya başladı. Moteldeki herkes tek tek öldürüldü. Katilin kim olduğunu, kimse bilmiyordu ama her insan öldüğünde, cesedin etrafında bir anahtar buluyorlardı.

Bu, motelin odalarından birinin anahtarıydı ve ilk kurbanda 10 numaradan, ikinci kurbanda 9 numaradan geriye doğru sayılıyordu. Katili bulamadıkları, stresli hissettikleri ve birbirlerine güvenemedikleri için bir odada kalmaya karar verdiler. Bunu yaparak katilin işlediği cinayetleri durdurabileceğini umuyorlardı. Ama olmadı. Katil hala birilerini öldürmeye devam etti. Bununla birlikte, cesetler ve anahtarlar birer birer kaybolmaya başladı.

Erik Erikson , yaşamın farklı aşamalarına dayanan bir gelişim teorisi önermiştir . Ayrıca, bir kişinin kim olduğuna dair kalıcı ve sürekli bir anlam olarak algıladığı “ego kimliği” terimini de icat etti. Ego kimliği, kişinin tüm farklı versiyonlarını (ebeveyn benliği, kariyer benliği, cinsel benlik) tek bir bütün halinde birleştirmeye yardımcı olur, böylece felaket olursa, istikrarlı bir benlik duygusu olur. Malcolm yaşamının gelişim çağlarında geçirmiş olduğu travmalar nedeniyle, bütüncül bir kimlik sergileyememiştir.

Sahne birkaç kez tekrar gece yarısı duruşmasına döndüğünde, Dr. Mallick moteldeki cinayet olayının yalnızca Malcolm’da meydana geldiğini söyledi.Bu kişiliklerin kendini gösterip göstermemesi çeşitli faktörlere göre değişir.

Psikolojik motivasyon, stres seviyesi, kültür, içsel çelişkiler ve duygusal tolerans gibi birçok faktör rol oynar. Bu bozukluğa sahip bir kişi uzun süreli ve ciddi bir psikosoyal baskı altında kaldığında devamlı kimlik kesintisi dönemlerine girer. Alternatif kimlikler dışarıdan kolayca ayırt edilebilir fakat bu her zaman böyle olur diyemeyiz.

Malcolm, polis şahsiyeti Ed tarafından ele geçirildi. Moteldeki 10 kişinin tamamı Malcolm’un kimlikleriydi. Malcolm tarafından çocukken yaratıldılar. Dr. Mallick, Ed’den (Malcolm) moteldeki insanlardan birinde bulunan katil kimliğini bulmasını ve öldürmesini istedi.

Daha önce çoğul kişilik bozukluğu olarak adlandırılan bu bozukluk diğer klinik durumlarla ilgili olarak görülmüştür. Histerinin bir belirtisi, şizofreninin bir biçimi olarak düşünülmüştür. Sınır kişilik ile bağlantı kuranlar da olmuştur. Aynı kişide iki veya daha fazla kişilik bulunması ile belirli bir durumdur. Kişide herhangi bir tereddüde yer bırakmayacak şekilde aylar, yıllar boyu çoğul kişilik bozukluğu ölçütlerini karşılayan belirtiler olur. Herhangi bir zaman kesitinde bu kişiliklerden yalnız biri geçerlidir. Göreceli olarak hastalığın seyri sırasında bu kişiliklerden birisi baskın olur. Herbir kişilik iyi entegre olmuştur ve ayrı anıları olan karmaşık bir bütün oluşturur. Her kişiliğin kendine göre algılama, ilişki kurma, çevre ve kendisi ile ilgili algıları konusunda devamlılık gösteren kendine özgü özellikleri vardır.

Kişiliklerden birinden diğerine geçiş ani olur. Genellikle de bu geçişlerde bir stres etkeni bulunur. Nitekim yargıç filmin bir sahnesinde, Malcolm’un günlüğünü inceler ve onun kendi zihninde ürettiği kişiliklerin aynı günlüğe yazdığını görür. Karakterlerden biri diğerinden habersiz bir şekilde büyük harflerle bir önceki sayfaya şunu yazmıştır;

“Kimsin sen?..Günlüğüme yazmayı bırak!…”

Klasik olgularda herbir kişiliğin kendine özgü anıları, davranış biçimleri, sosyal ilişkileri vardır. Gizli çoğul kişilik bozukluğunda belirtiler stres veya anılarla tetiklenerek ortaya çıkar. Bazen de kendi çocukları kendisinin travmatize olduğu yaşa geldiğinde çıkar. Travmatize edenin hastalanması veya ölmesi ile de belirtiler ortaya çıkabilir. Erişkin dönemde obje kaybı, tecavüz, savaş, şiddete tanıklık etmek, kafa travmaları vb. sonucu ortaya çıkabilir. Çocukluk anılarını anımsama güçlüğü, gerçek dışılık duyguları, geriye dönüşler, boşluk duygusu, kafasının içinde birtakım sesler duyma biçiminde belirtiler olur.

Kişilikler birbirine zıt nitelikler gösterebilir. Orijinal kişilik diğerinden habersizdir. İki veya daha fazla alt kişilik olduğu durumlarda bunlar değişik derecelerde birbirinden haberli olabilir. Kişiliklerden birinde uyum genellikle iyi olur. Her bir kişilikte birbirinden farklı fizyolojik ve psikolojik özellikler olur. Alt kişiliklerden birinde bir ruhsal hastalık olabilir. Çocukluk çağında fiziksel kötü davranılma ve ağır duygusal travmalarla ilgili gibi görünmektedir. İşlevsellikte bozulma değişkenlik gösterir. Süregen olup tam düzelme olmaz. Bazen kişilikler arasındaki tek fark anı ve becerilerdeki farklılıklardır. Bu nedenle bütün karakterler aynı günlüğe not tutuyordu ve hepsinin soyadları bir şehir ismini alıyordu.

Dikkat edilmesi gereken ilginç bir nokta, filmdeki gazete kupürüne göre, Malcolm dokuz yaşındayken motelde terk edilmişti, Timmy ile aynı yaştaydı, bu ölü bir hediye. Timothy York, filmde Malcolm’un karakterleri içerisinde kendisine en çok benzeyenidir. Dokuz yaşındadır – Malcolm’un terkedilmiş olarak bulunduğu yaşta – ve antisosyal kişilik bozukluğu sergilemektedir. Terkedilmiş ve yurda verildikten sonra şimdiki ailesi tarafından evlatlık alınmıştır. Önceki bölümde bahsettiğim gibi, babası George York, Timmy’nin nasıl ağır bir travma geçirdiğini ve dilsiz hale geldiğini anlattı. Bu faktörleri hesaba kattığınızda Timmy’nin cani kişilik olarak ortaya çıkması şaşırtıcı değil.

İşte Identity’nin yanlış yapmış olabileceği bir şey. Moteldeki tüm karakterlerin 10 Mayıs’ta doğum günlerinin nasıl ortaya çıktığını hatırlıyor musunuz? Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu olan bir kişi için bu mutlaka doğru değildir. Kişilikler normalde aynı doğum tarihini paylaşmayacak kadar farklıdır. Ancak, bu sanatsal lisansa atfedilebilir, açıklama kesinlikle gerilim atmosferine eklenmiştir. Malcolm yarattığı bütün karakterlere kendi doğum tarihini vermiştir.

“Kimlik” in haklı çıkardığı bir diğer şey, bozukluğun arkasındaki nedendir. Araştırmalar, çoklu kişilik bölünmesinin, özellikle erken çocukluk yıllarında, kişilerarası ve çevresel strese psikolojik bir yanıt olarak ortaya çıktığını göstermektedir. Duygusal ihmal veya istismar, genellikle bir kişinin disosiyatif olmasının nedeni olarak kabul edilir. Bu nedenle, Malcolm Rivers gibi bir kişinin çoklu kişilik bozukluğu geliştirmesi çok makul.

Sonunda, motelden sadece bir kişi kaldı ve kurtuldu. Hayat kadını Paris’ti. Ve Dr. Mallick ve Yargıç için katil kimliğinin ortadan kalkması oldukça ikna ediciydi. İnfaz durduruldu ve Malcolm, Dr. Mallick’in bakımı altında Devlet Psikiyatri Servisi’ne transfer edilecek. Ancak, bir polis ve Dr. Mallick, Malcolm’u transfer ederken, yine bayıldı – çoklu kişilik bölünmelerinde, kimlik değişimi anında bayılmalar olabilir – ve Timmy’nin, çocuğun hala hayatta olduğunu ve Malcom’un katil kimliği olduğu ortaya çıktı. Evindeki Paris’e yaklaştı ve onu öldürdü. Dahası, sonunda Malcolm’da kalan tek kimlik olan kişi, Dr. Mallick’i ve polisi öldürdü.

SONUÇ

James Mangold’un yönettiği Kimlik filmi, Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu yaşayan Malcolm River’ın içinde birçok kimlik olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni, Malcolm River’ın, Timmy’nin üvey babası ve çocukken onu taciz eden, ihmal eden ve terk eden annesi (bir fahişe) tarafından anlatılan ya da ifade edilen öfke sorunu olan babasından istismara uğramasıydı. Bu travmatik çocukluk, katil kimliğini ve diğer kimlikleri ortaya çıkardı. Malcolm kendini güvensiz hissetti, bu yüzden onu korumak için on kimliğin hepsini yarattı. Her kimliğin var olma nedeni vardır. Paris Nevada gibi, Malcolm’un annesini temsil ediyordu. Ortaya çıktı çünkü Malcolm, fahişe olsa bile onu koruyacağına ve seveceğine inanıyordu ama gerçek şu ki olmadı. Dahası, karartması, kimlikleri rastgele bir şekilde değiştirmesinin bir yoludur ve tabii ki karartmayı kontrol edemez. Bu filmden öğrenilmesi gereken dersler (muhtemelen ebeveynler ve diğer aile üyeleri için) çocuğun çocukluğuna dikkat etmek ve onlara mümkün olduğu kadar sevgi vermek ve çocuğa şiddet uygulamamaktır.

Doktor Mallick tarafından kullanılan psikanaliz, Malcolm’un on kişiliğinden dokuzunu yok etmek için işe yaradı. Malcolm’un zihninde iyileştiremediği şey gerçek kişiliğiydi; hangi çocuk istismar edildi. Bu film, geleceğin psikologları olarak bize teşhislerle nasıl başa çıkılacağını ve onlara yardım etmek ve genel olarak topluma yardımcı olmak için danışanımızın kişilikleri hakkında her ayrıntıda çok sorgulayıcı olmayı öğretir.

Doktor Mallick, yalnızca Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu teşhisi konulduğunda ve Antisosyal Kişilik Bozukluğunu görmezden gelerek büyük bir hata yapar. Bu hata, Malcolm’un elindeki ölümünün sebebiydi. Zira Malcolm aynı zamanda sosyopattır ve aslında kimliklerinin bir bir ortadan kaldırıldığının fakettiği anda, biliçaltı bir savunma mekanizması geliştirerek, asıl kimliğini taşıyan Timothy karakterini herkesten saklamıştır. Güvensizliğin güvenilirliği ilkesinden hareketle ortalık yatışıp, sular durulduğunda Timothy yeniden ortaya çıkmış ve fahişe anne kimliğini ortadan kaldırmıştır. Doktor Mallick’i öldürmesinin nedeni ise bilinçaltına ulaşabilir olmasını farkederek, onu kendi varlığına tehdit olarak görmesidir. Zihnimiz güzel bir organdır ve aynı zamanda vücudumuzun en ilgi çekici ve şaşırtıcı kısmıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir