Dünya Tarihi Genel Tarih

İnsanlık Tarihi Boyunca Savaşsız Geçen yıllar

Sosyal Medya Hesabında Paylaş

İnsanlık tarihi boyunca çatışma kategorisine girmiş birçok olay gerçekleşmiştir. Bunlar iki kabile arasındaki küçük çaplı dövüşmelerden, düzenli ordular arasında geçen ve yeryüzündeki insan nüfusunun çoğunluğunu etkileyen dünya savaşlarına kadar sıralanırlar. Uygarlığın ilk gününden bu yana beşeriyetin en temel güdülerinden biri hâline gelen hâkimiyet anlayışı büyük kavgalara sebebiyet vermiştir. Bu kavgalar insanın evrimi gibi kendini gün geçtikçe değiştirmiş ve ilk günden bu yana daha yıkıcı etkiler yaratmıştır.

Savaş, aynı zamanda uygarlığın ilerlemesi için itici güç olmuştur. Çünkü neolitik dönemin sonrasında büyüyen köyler, artan nüfus, kıtlık ve savaşlar yeni bir yönetici sınıfın doğuşunu haber verir. Yönetimin merkezileştiği, her şeyi kontrol etmeye başladığı bu yeni düzen elbette korunmak için surlara, güçlü yapılara ve gelişmiş silahlara da ihtiyaç duyacaktı. Yerleşimlerin etrafı surlar ile çevrilmeye başlandı. Daha fazla insana, daha fazla üretime ve daha fazla güce sahip olmak karmaşık toplumların yani yönetici sınıfların güçlenmesini sağladı. Güçlü ve dayanıklı silahlar üretme isteği, diğer tüm teknolojilerin de itici gücü haline geldi. Savaş kazanmak için her türlü yöntem ve teknoloji geliştirildi.

Aslında avcı toplayıcı toplumlar ve belki de çok daha gerilere kadar uzanan “kaynaklara sahip olma” savaşı, tam olarak günümüzdeki savaşlarında varlık nedenlerinden çok da uzak değil. Amaç hep benzerdir aslında. Kaynaklara sahip olmak ve kaynakları korumak için güçlü kalmak. Son 250 yılda değişen ise kaynakların üzerinde yaşayan halkların, kaynakları işleyebilecek endüstriyel güce sahip olamadıkları için kolonyalist endüstri güçlerinin savaş meydanı olarak kullanıma açık hale gelmeleri oldu.

Geçmişin barışçıl olduğuna inanmak yanlış olur. Bazı insanların bu izlenime sahip olmasının bir nedeni, geçmiş çatışmaların çoğunun anılarımızda daha az belirgin olması; sadece unutulurlar.

Savaş, 1.000’den fazla can iddia eden aktif bir çatışma olarak tanımlanmaktadır. Son 3.400 yıl içinde, insanlar 268’i ya da kayıtlı tarihin sadece yüzde 8’i için tamamen barış içinde.

Savaşlarda kaç kişi öldü?

Yirminci yüzyılda savaşlarda en az 108 milyon kişi öldürüldü. Tüm insanlık tarihi boyunca savaşlarda öldürülen toplam sayı için tahminler 150 milyon ila 1 milyar arasında değişiyor. Savaşın nüfusu, erkekleri eşlerinden uzaklaştırarak doğum oranını azaltmak da dahil olmak üzere başka etkileri de vardır. Savaş, erkekleri eşlerinden uzak tutarak doğum oranını düşürmek de dahil olmak üzere, nüfusta çeşitli diğer etkilere sahiptir. İkinci Dünya Savaşı sırasında düşük doğum oranı, 20 milyondan fazla insanın nüfus açığına neden olduğu tahmin edilmektedir. 

Toplama ve imha kamplarında işlenen katliamlarla, atom bombalarının yıkıcı etkisiyle, kıtlık ve hastalıkla zihinlere kazınan, dünya tarihine “en çok can kaybı verilen savaş” olarak not edilen İkinci Dünya Savaşı, insanlık tarihine bıraktığı derin izlerle hatırlanıyor. ( Murat Usubaliev – Anadolu Ajansı )

Tarihteki en ölümcül savaş, toplam kümülatif ölüm sayısı bakımından, 1939’dan 1945’e kadar, 60-85 milyon ölüm ile II. Dünya Savaşı olmuştur. Ardından da 60 milyon civarındaki ölüm sayısı ile Moğol istilaları ​​gelmektedir.

Dünyada kaç kişi orduda hizmet veriyor?

Dünyanın birleşik silahlı kuvvetleri 21,3 milyon insana sahiptir. 2,4 milyon ile Çin dünyanın en büyüğüne sahip. Amerika 1,4 milyonla ikinci sırada. Hindistan 1.3 milyon, Kuzey Kore 1 milyon ve Rusya 900.000’e sahiptir. Dünyanın en büyük 20 militanından 14’ü gelişmekte olan ülkelerde mi?

Şu anda kaç savaş yaşanıyor?

2003 yılı başında tüm dünyada 30 savaş devam ediyordu. Bunlar Afganistan, Cezayir, Burundi, Çin, Kolombiya, Kongo, Hindistan, Endonezya, İsrail, Irak, Liberya, Nijerya, Pakistan, Peru, Filipinler, Rusya, Somali, Sudan ve Uganda’daki çatışmaları içeriyordu.

Savaşmamızın genetik bir nedeni var mı?

Tek bir “savaş geni” yoktur. Gen kombinasyonları bir kişiyi şiddete yatkın hale getirebilir. Ancak saldırganlık, biyoloji ve çevrenin bir ürünüdür. Amerika’da saldırgan eğilimlerin kaynakları arasında aile içi şiddet, medyadaki şiddetin tasviri, düşmanlardan kaynaklanan tehditler ve savaş eğitimi yer alıyor.

Savaş esasen erkek İşi mi?

Dünya çapında, bugünkü askeri personelin yüzde 97’si erkektir. Bunun kültür ve biyolojinin bir yansıması olduğu düşünülmektedir. Amerikan askeri personelinin yüzde onbeşi (204.000) kadındır.

Kadınlar erkekler kadar etkili bir şekilde savaşabilir mi?

Evet. Daha az kadın “doğal katiller” ve kadınlar ortalama olarak erkeklerden daha küçük olsa da, psikolojik yapıya ve fiziksel savaşma yeteneğine sahip birçok kadın var. İkisi de olmayan birçok erkek var. Kadınlar savaşta cesaret gösterdiler. Mary Walker İç Savaş sırasında Onur Madalyası kazandı.

Siviller neden savaşa bu kadar ilgi duyuyor?

Savaş genellikle gözlemciler tarafından onurlu ve asil olarak görülür. Uluslar arasında bir yarışma, rekabet etme ve galip ilan edilmesi için bir şans olarak görülebilir. Devletler ekonomik pozisyonlarını savaş zamanında canlı tutmak ve kriz yaşamamak için savaş ekonomisi kapsamında, üretim, paylaşım ve tasarruf üzerinde çeşitli düzenlemelere gitmekte ve döneme özel önlemler almaktadırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir