Filozof Öyküleri

Felsefe Filozof Öyküleri Genel

Kinik Filozof Diyojen

Sinoplu Diogenes(Diyojen) diye ün yapan bu Kinik filozof, asıl mesleği kuyumculuk olan ve parayı çok sevdiği için kalp para basan bir kalpazanın oğludur. Babası kalp para bastığı için Sinop’tan sürülmüş, baba oğul Atina’ya gelip yerleşmişlerdir. Diogenes, Atina’da umduğunu bulamamıştır. Babası ile birlikte çok sıkıntı çekmiş, sefalet içinde yaşamıştır. Antishene’i tanımadan önceki hayati sefalettir, açlık, rezillik […]

Felsefe Filozof Öyküleri Genel

Gölge Etme, Başka İhsan İstemem

Filozof Diogenes’in ününü duyan İmparator İskender tanışmak için onu sarayına çağırır. İmparator salona girdi­ğinde herkes ayağa kalkarken o yerinde oturmayı tercih eder. İskender kızgın bir şekilde, “Bu ne cüret! Sen benim kim olduğumu bilmiyor musun, benden hiç korkmuyor musun yoksa?” diye sorar. Diogenes İmparator’un bu sorusuna sakince başka bir soruyla karşılık verir: “Sen iyi birisi […]

Felsefe Filozof Öyküleri Genel

Diyojen ile Zengin Adam; Ben Çekilirim

Diogenes (Diyojen, MÖ 412-323) MÖ 412 Sinop doğumludur. Ailesiyle Atina’ya göç eden Diogenes, burada umduğu gibi bir yaşama kavuşa­mamıştır. Sokrates’in öğrencisi olan Antisthenes onun ha­yatında oldukça etkili olur. Doğaya uygun yaşamayı, ih­tiyaçları azaltmayı ilke edinmiş, Yunanca köpek anlamına gelen Kinik öğretisine uygun yaşamaya başlamıştır. Mut­luluğa, bütün tutkularından sıyrılarak, her türlü bağdan kurtulmuş içsel özgürlükle kavuşulabileceğini […]

Felsefe Filozof Öyküleri Genel

Sokrates ve Üçlü Süzgeç

Eski Yunanda , Sokrates bilgiyi saklaması sebebiyle saygı değer bir ün yapmıştı.. Bir gün büyük filozof bir tanıdığına rastladı ve adam ona dedi ki: “Arkadaşınla ilgili ne duyduğumu biliyor musun?” Ancak Sokrates her söylenene kolaylıkla inanacak kadar saf bir insan değildi. Usta filozof adamın söyleyeceklerini dinlemek yerine, öncelikle arkadaşıyla ilgili yayılan dedikodunun kaynağını araştırmaya karar […]

Felsefe Filozof Öyküleri Genel

Sokrates ve Karısı; Suçlu Olarak mı Ölüm Cezasına Çarptırılsaydım Yani?

Felsefe tarihinin gelmiş geçmiş en büyük düşünürlerinden birisi olarak gösterilen Sokrates, Platon’un yazılı eserleriyle tanınmış bir filozoftur. Karşısındakini kendi cevaplarıyla ikna etme, anlatmaktan çok soru sorarak cevabı buldurma gibi teknikleriyle felsefeye bir boyut kazanmıştır. Ne varki bulunduğu çağda öğrencilerini aydınlattı daha önce sorulmamış sorularla onlara vizyon kattığı için, Grek yöneticiler tarafından tarafından tehlikeli bulunmuş ve […]

Felsefe Filozof Öyküleri Genel

Aristo ile Öğrencisi

Bir gün genç bir adam, büyük düşünür Aristo’ya gider yalvarır; “Lütfen, Aristo, bana bildiğin her şeyi öğret.” der. “Bildiğin her şeyi, ama her şeyi bilmek istiyorum!” “İsteğini düşüneceğim. Ama önce birlikte nehre doğru böyle yürüyelim, ne dersin?” der Aristo. Genç adam nehre doğru Aristo’yla birlikte yürür. Nehre vardıklarında Aristo eğilip yerden bir taş alır, suya […]

Felsefe Filozof Öyküleri Genel

Demokles’ in Kılıcı

Demokles, İ.Ö. 400 yıllarında yaşamış, Siraküza hâkimi Diyonisyüs’ün yardımcısıdır. Efsaneye göre Demokles Kral Dionysos”un yakın dostu olduğu için, daima kralla sohbet ederdi. Konuşmalarında çoğu defa krala krallığın bahşettiği mutluluktan bahseder dururdu. Bulduğu her firsatta Krala; “Her şeyin sahibisiniz… O halde neden yüzünüz hiç gülmüyor ” diye soruyordu. Bu durumdan o kadar çok bahsetti ki en […]

Felsefe Filozof Öyküleri Genel

Platonun Mağara Alegorisi

Eflatun’ un Devlet Adlı Eserinden “Bir mağara düşün. Girişi boydan boya gün ışığına açık bir yer altı mağarası. İnsanlar düşün bu mağarada.Çocukluktan beri zincire vurulmuş hepsi, ne yerlerinden kıpırdamaları, ne başlarını çevirmeleri mümkün, yalnız karşılarını görüyorlar. Arkalarından bir ışık geliyor. Uzaktan, tepede yakılan bir ateşten. Ateşle aralarında bir yol var, yol boyunca alçak bir duvar. […]

Felsefe Filozof Öyküleri Genel

Nasreddin Hoca ve Timur’un Fili

Timur, Akşehir’e bir erkek fil getirmiş. Başıboş gezen fil, bağlara bahçelere büyük zarar veriyormuş. Filden bıkan Akşehir’liler, nihayet Nasreddin Hoca’ya gitmişler: – Hoca, bu Timur senin sözünü dinler. Şu filin bir çaresine baksan, demişler. Hoca kabul etmiş. Yarın hep birlikte gidip derdimizi anlatalım, demiş. Ertesi gün Nasreddin Hoca önde ahali arkada timur’un yanına gitmek üzere […]

Felsefe Filozof Öyküleri Genel

Konfüçyüs’ e Göre Beş Ağır Suç

Çin’in Doğu Zhou Hanedanlığının bir imparatoru belki de böylesi bir fikre sahip olduğu için isminin anlamı “Bilge-Filozof Kong”’ olan Konfüçyüs’e Qufu şehrinin yönetimini teklif eder. Konfüçyüs da, Hükümdar’ın bu isteği üzerine bir süre için şehrin yönetiminde olmayı kabul eder. Konfüçyüs şehri yedi gün boyunca izler. Yedinci gün sonunda şehrin en yüksek memuru Şao Çeng’i idam […]

Düşündüren Hikayeler Felsefe Filozof Öyküleri Genel Hikaye

Konfüçyus’ün öğrencilerinin ‘Elma’ ile imtihanı

Konfüçyüs, bazı insanlara bir şey öğretmenin en iyi yolunun bunu örneklerle göstermek olduğunu biliyordu. Bu yüzden sınıfın tam karşısına geçti. Eline bir vazo aldı, tüm öğrencilerin görebileceği şekilde vazoyu havada tuttu. Diğer elinde bir elma vardı. Öğrencilerin meraklı bakışları arasında, elmayı vazonun içinde bıraktıktan sonra, vazoyu yere koydu ve şöyle dedi: “Elmayı vazodan çıkarmayı başaran […]

Felsefe Filozof Öyküleri Genel

Demosthenes ve Eşeğin gölgesi

Atina’da önemli bir tartışma yapılırken kürsüye Demostenes çıkar; ancak dinleyiciler sürekli kendi aralarında konuşmakta, filozofu dinlememektedir. Demostenes, “Bir hikaye anlatıp ineceğim” der ve anlatmaya başlar: “Uzun zaman önceydi. Bir delikanlı Atina’dan Megara’ya gitmek için bir eşek kiralamıştı. Eşeğini kiraya veren adamın da Megara da işi vardı, beraber yola düştüler. Konuşa konuşa giderlerken öğle sıcağı bastırdı; […]