Deyimlerin Kökeni

Deyimlerin Kökeni Genel Hikaye

Akılsız Başın Cezasını Ayaklar Çeker Sözünün Hikayesi

Hikâye bu ya, bir gün ormanlar kralı Aslanın çok şiddetli karın ağrısı tutmuş. Ama nasıl bir ağrı. Koca aslan o kadar çok acı çekiyormuş ki, yattığı yerde dokunsalar ağla­yacakmış neredeyse. Ayaklarını karnına bastırmış, bir o yana kıvranıyormuş, bir bu yana. O böyle iki büklüm kıvrana dursun, Aslanın hasta olduğunu duyan hayvanlar geçmiş olsun ziyareti için […]

Deyimlerin Kökeni Genel Hayat Hikayeleri Hikaye

Ipten Adam Almak Deyiminin Aslı

Bir tarihte varlıklı bir İngiliz, ağır bir suç işlemiş ve o suçun cezası idammış. Adam hemen İngiltere’nin en şöhretli avukatını tutmuş. Avukat demiş ki: –Merak etme, ben seni kurtarırım. Mahkeme başlamış, avukat savunmasını yapmış ve hakim kararını açıklamış. –İdam! Avukat, hapishaneye girmiş, müvekkiliyle konuşmuş: -Merak etme, seni kurtarırım. –Nasıl? -Bu işin temyizi var… Temyiz idamı […]

Deyimlerin Kökeni Genel Halk Hikayeleri Hikaye

Eşşek Sudan Gelinceye Kadar Deyiminin Kökeni

Balkan harbi esnâsında cephedeki askerlere su taşımakla görevli bir nefer varmış. O zamanlar, Mekkare katırlarından başka, Karanfil Kolu denilen, eşekli nakliye kolları da varmış. Her bölüğe de bir eşek tahsis edilmiş. Saka neferleri bu eşeklere yükledikleri fıçılarla, ordugâha en yakın bir pınardan bölüklerine su taşırlarmış. Bölüklerden birinin saka neferi, yine bir sabah, eşeğine yüklediği bidonları […]

Deyimlerin Kökeni Genel Hikaye

Atı Alan Üsküdar’ ı Geçti Deyiminin Kökeni

Bolu Beyi’ne başkaldıran eşkiya Köroğlu (Şair Köroğlu ile karıştırılmasın) bir gün atını çaldırmış. Hayvanı aramak için tebdil-i kıyafet ile yani tanınmamak için giyilen kıyafetiyle diyar diyar dolaşmış ve yolu İstanbul’a kadar düşmüş. Atını, satılmak üzereyken bulan Köroğlu hemen aracı rolüne bürünüp, ”Efendi, bu at güzel benziyor. Fakat önce bir binip denemek istiyorum” demiş. Satıcı binmesine […]

Deyimlerin Kökeni Genel Hikaye

Derdini Marko Paşaya Anlat Deyiminin Kökeni

Marko Apostolidis , Marko paşa olarak bilinir (Doğum tarihi bilinmiyor-1888) Rum asıllı bir hekimdir. Marko ,eğitim ve öğrenimini Yunanistan’ın meyve bahçeleri ve bağlarıyla ünlü Syros Adası’nda yaptı. Sonra, ailesi ile birlikte gittiği İstanbul’da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’yi (Askeri Tıbbiye) bitirdi.Çok becerikli bir hekim olduğu söylenir. Mezun olduğu yıl, cerrahi kliniği şefliğine atandı. Kısa sürede iyi bir hekim olduğunu kanıtlayarak ün kazandı […]

Deyimlerin Kökeni Genel Hikaye

Tası Tarağı Toplamak Deyiminin Kökeni…

Vaktiyle Osmanlı Döneminde İstanbul’da Abbas isminde yaşlı bir dilenci vardı. Bilhassa her sene Ramazan ayında dilendiği paralarla yüklü bir servete sahip olmuştu. Dilenciliğe yeni başlayan bir çingene genci, Abbas’ın namını duymuştu. Onu görüp, bu mesleğin püf noktalarını öğrenmek istiyordu. Nihayet bir Ramazan gecesinde hamama girdiğini görüp, ardınca içeri daldı ve kurna başında yanına yaklaşıp şöyle […]