Gerçek Efsaneler

Genel Gerçek Efsaneler Hikaye

Tutankhamun’un Laneti

Mısır Hanedanı’nın 18. firavunu olan Tutankamon aslında Mısır tarihindeki önemli hükümdarlardan biri değildir ve 19 yaşında aniden hayatını kaybetmiştir. Onu bu kadar ünlü yapan 1922 yılında Krallar Vadisi’ndeki mezarlığının keşfedilmesidir. Tutankamon’u mezarı keşfedildiğinde mezar hiç soyulmamış ve hazinesi yerli yerinde duruyordu. Bu Tutankamon’u diğer firavunlardan ayıran önemli özelliklerinden birisiydi fakat en önemlisi değildi. Çünkü en […]

Genel Gerçek Efsaneler Hikaye

Cengiz Han’ın Bulunamayan Mezarı ve Laneti

Moğol imparatoru Cengiz Han’ın 800 yıldır nerede olduğu bilinmeyen mezarını bulduklarını iddia eden Amerikalı arkeologların başına tuhaf şeyler gelmeye başladı. Bunun üzerine kazı ekibi araştırmalarına ara vermek zorunda kaldı ve Cengiz Han’ın mezarına ilişkin lanet öyküleri yeniden gündeme geldi. Bundan tam sekiz asır önce, 1227 yılında ölen Cengiz han’ın mezarının yerine dair üretilen efsaneler, günümüzde […]

Genel Gerçek Efsaneler Hikaye

Timur’un Laneti

Kimilerine göre İslamın Orta Asya’daki bayrağı… Kimilerine göre kan döken bir yağmacı ve din düşmanı…. Kim ne derse desin, şu bir gerçek ki, Timurlenk dünya tarihini değiştirmiş savaşçı bir liderdi. 1336 yılında Türk-Moğol aşiretlerinden Barlaslar’ın önderi Turagay’ın oğlu olarak dünyaya geldi. Moğollarla Türkmenler arasındaki çatışmadan güçlü bir bey olarak çıktı. 1370’de en büyük rakibi Emir […]

Genel Gerçek Efsaneler Hikaye

Ergenekon Destanı

Türk iline, Oğuz Han soyundan İl Han padişah oldu. Bu sırada Tatarların başında Sevinç Han vardı. Aralarında vuruş çıkmıştı. İl Han daima galip geliyordu. Sevinç Han, Kırgız Hanı’na birçok adam ve hediye göndererek onu kendi etrafına çekti. Oralardaki kabilelerin en kalabalığı Türkler olduğundan bütün savaşlarda üstün geliyorlardı. Bütün Türk illerinde Türk’ün oku ötmeyen, kolu yetmeyen […]

Genel Gerçek Efsaneler Hikaye

Hıdırellez Günü Hikayesi

Anadolu, Orta Doğu ve Orta Asya’da her yıl yazın gelişi büyük bir neşeyle kutlanır. Ülkemizde 6 Mayıs’ta kutlanan bu gün başka ülkelerde farklı tarihlerde kutlansa da hepimiz için aynı anlamları ifade eder. Halk arasında bu güne, Hz. Hızır ve Hz. İlyas’ın adlarının birleşimiyle oluşan “Hıdırellez” adı verilir. Bu özel gün Hz. Hızır ve Hz. İlyas’ın […]

Genel Gerçek Efsaneler Hikaye

Kız Kulesi Efsanesi

Bizans imparatorunun bir kızı olur. İmparator buna çok sevinir ve kızının doğum gününü, ülkesinde bayram ilan eder. Her yıl, prensesin doğum günü bayramı görkemli bir şekilde kutlanır. İmparator, bilginlerinden, kızının tahta hazırlanması için eğitilmesini ister. Fakat bilginlerin en yaşlısı, imparatora, kızının on sekiz yaşına basmadan bir yılan tarafından sokularak öleceğini kehanet eder. Bunun üzerine imparator, […]

Genel Gerçek Efsaneler Hikaye

Derme Suyunun Efsanesi

Hz. İsa’nın Hristiyanlık dinini yaymaya çalıştığı yıllarda, Gündüzbey yakınlarında putlara tapan ve bu inanışı büyük ölçüde yakın çevresine kabul ettiren biri yaşarmış. Hz.İsa Hristiyanlık dinini tanıtmak için gezerken Malatya’ya da gelmiş ve ününü duyduğu bu putperestin yaşadığı yer olan Pınarbaşı’na da uğramış. Putperest kendisine rakip olarak gördüğü Hz.İsa’ yı halkın gözünde küçük düşürüp ona inanmalarını […]

Genel Gerçek Efsaneler Hikaye

Edirne’ nin Kuruluşu Ve Orestes’in Hikayesi

İlkçağlarda Edirne’nin isminin Orestia olduğu bilinir. Mitolojide Edirne’nin kuruluşu ile sonuçlanan son derece ilgi çekici bir efsane anlatılır. Truva Savaşı’nın ünlü komutanlarından Miken Kralı Agamemnon’un oğludur Orestes. Orestes, ismi eski Yunanca’da “Dağcı” kelimesinden gelir ve metaforik anlamda “Dağları fethedebilen” olarak kullanılır. Homeros’un hikâyesine göre, Truva Savaşı’na hazırlanan Agamemnon, gemilerine iyi bir rüzgar için tanrıça Artemis’e […]

Genel Gerçek Efsaneler Hikaye

Kartaca Şehrinin Kuruluş Efsanesi

Kartaca, çoğunlukla ‘Dido’ adıyla bilinen Fenikeli Kraliçe Elissa tarafından MÖ 813 civarında kuruldu; bununla birlikte, Büyük İskender’in MÖ 332 yılında Tyre/Sur kentini yıkmasının ardından kent yükselişe geçti. Günümüzde Tunus sınırlarında kalan şehre, kuruluşunda, yakınlardaki eski Fenike kenti Utica’dan ayırt etmek için Kart-Hadaşt (Yeni Şehir) adı verildi. Yunanlar şehri Karkedon diye adlandırdılar; Romalılarsa bu ismi Kartaca […]