Halk Hikayeleri

Genel Halk Hikayeleri Hikaye

Demirci Kawa Efsanesi

Bundan çok eski zamanlar öncesinde, daha yeryüzünde kimsenin olmadığı dönemlerde Zervan isimli tanrının iki oğlu olmuştur. Birinin adı Hürmüz’dür, bereket ve ışık saçan anlamına gelmektedir. Diğerininki ise Ehriman’dır, kötülük ve kıtlık saçan anlamındadır. Ahura Mazda’nın kutsadığı topraklarda Hürmüz hep iyinin ve uygarlığın temsilcisi, Ehriman da onun karşıtı olmuştur. Hürmüz, dünyada kendisini temsil etmesi için Zerdüşt’ü […]

Genel Halk Hikayeleri Hikaye

Padişah ve Kumdan Tespih Taneleri

Padişah emridir; tüm diyardaki 50 yaş ve üstündekiler toplanacak, infaz edilecektir. Gençlerden biri, babasını samanlıkların altına özel yaptırdıkları sığınağa saklar. Diyardaki tüm 50 yaş üstündekiler toplatılır ve infaz edilir. Padişah uyanıktır. Bakar ki bir direniş olmamıştır, hatta babalarını kendi elleriyle teslim edenler bile olmuştur. Aradan bir süre geçtikten sonra, padişah “kırk ile elli yaş arasındakileri […]

Genel Halk Hikayeleri Hikaye

Sarı Öküzün Hikayesi

Büyük bir Sığır sürüsü hep bir arada otlamaktadır. Fakat kalabalık ve bir arada oldukları için, yakınlarında onları gözleyen bir aslan sürüsü kendilerine zarar verememektedir. Aslanlar için Sığırların böylesine bir arada ve kalabalık olmaları, artık katlanılamaz bir hale gelmiştir. Bir süre sonra aslanların şefi, Sığır sürüsünün şefine konuşma teklif eder. Toplantıda; aslanlar, sığır sürüsünden hiç rahatsız […]

Deyimlerin Kökeni Genel Halk Hikayeleri Hikaye

Eşşek Sudan Gelinceye Kadar Deyiminin Kökeni

Balkan harbi esnâsında cephedeki askerlere su taşımakla görevli bir nefer varmış. O zamanlar, Mekkare katırlarından başka, Karanfil Kolu denilen, eşekli nakliye kolları da varmış. Her bölüğe de bir eşek tahsis edilmiş. Saka neferleri bu eşeklere yükledikleri fıçılarla, ordugâha en yakın bir pınardan bölüklerine su taşırlarmış. Bölüklerden birinin saka neferi, yine bir sabah, eşeğine yüklediği bidonları […]

Genel Halk Hikayeleri Hikaye

Yankılar Dağı ve Çoban Aldatan Kuşunun Hikayesi

Bir zamanlar, ülkelerin birinde, “Yankılar Dağı” adı verilen bir dağ varmış. Dağın doğu tarafındaki bir kayaya çıkıp, “Hey kim var orada?” diye bağırdınız mı ses karşıdaki dağlara çarpar, “Hey kim var orada?” sorusu bir kaç kez tekrarlanırmış, yani yankılanırmış. Zaten bu yüzden dağa Yankılar Dağı denilirmiş ya. Dağdaki Dağdaki hayvanlar bazen o tepe çıkar seslenirler, […]

Genel Halk Hikayeleri Hikaye

Vezir Parmağı Tatlısının Hikayesi

Zamanın birinde padişahlardan biri ava çok düşkünmüş. Sürekli ava gider ve giderken mutlaka yanında vezirini de götürürmüş. Bir gün padişahla veziri yine ava gitmişler. Ama nasıl olduysa olmuş vezir av sırasında yanlışlıkla padişahın tek parmağını kılıcıyla kesmiş. Sen misin koskoca padişahın parmağını kesen? Padişah çektiği acının etkisiyle iyice hiddetlenmiş ama vezir: “Padişahım her işte bir […]

Genel Halk Hikayeleri Hikaye

Simurg Anka’nın Hikayesi

Rivayet olunur ki, kuşların hükümdarı olan Simurg ( Zümrüd-ü Anka ya da batıda bilinen adıyla Phoenix ), Bilgi Ağacı’nın dallarında yaşar ve her şeyi bilirmiş.Bu kuşun özelliği gözyaşlarının şifalı olması ve yanarak kül olmak suretiyle ölmesi, sonra kendi küllerinden yeniden dirilmesidir… Kuşlar Simurg’a inanır ve onun kendilerini kurtaracağını düşünürmüş. Kuşlar dünyasında her şey ters gittikçe […]

Genel Halk Hikayeleri Hikaye

Kerem ile Aslı Hikayesi

İranın çok meşhur beldesi İsfahan’da adil, iyi yürekli bir padişah yaşardı. Çok zengin, rahat yaşayan ama bir türlü evlat saadetini tadamayan bir padişahtı. Ne tesadüftür ki emrinde çalışan bir Keşiş de aynı özlemi duymakda idi. Padişahın aklına bu keşiş gelince, padişahın derdine ortak olması için onu emretti. Ve uzun uzun sohbet ettiler. Keşiş padişaha; “eğer […]

Genel Halk Hikayeleri Hikaye

Guguk Kuşunun Hikayesi

Vakti – zamanda Anadolu’ nun küçük bir dağ köyünde anne baba ile iki çoçuğu yaşarmış. Çocuklarının biri erkek diğeri de kız imiş. Bu ailenin herkesi imrendirecek derecede neşe, mutluluk ve sevinç içerisinde dilekleri gerçekleşir her şey gönüllerince olurmuş. Oturdukları köyde gayet sevilen bu iki güzel çocuk da gün gelmiş cıvıl cıvıl kuş sesleri, kuzu meleyişleri, […]

Genel Halk Hikayeleri Hikaye

Ferhat İle Şirin Hikayesi

Ferhat, nakkaşlık yapan, Şirin’e sevdalı yiğit bir delikanlıdır. Saraylar süsler, fırçasından dökülen zarafetin Şirin’e olan duygularının ifadesi olduğu söylenir. Hora­san’da bir şehrin hükümdarı olan Meh­mene Bânû on beş yaşlarındaki karde­şi Şîrin’e güzel bir köşk yaptırır ve bu köşkün süslenmesi işini de nakkaş Beh-zat’la oğlu Ferhad’a verir. Bir gün köş­kü gezmeye gelen Şîrin Ferhad’ı görün­ce ona […]

Genel Halk Hikayeleri Hikaye

İki Kardeşin Hikayesi: Halil İbrahim Bereketi

Bu hikaye misafirperverliği, paylaşmanın önemini ve kardeşliği anlatır. Ekmeği bölüşmek, lokmanın bereketini arttırır, sofraya oturan herkesi doyurmaya yeter.. İşte bu hikayede paylaşmanın ve bölüşmenin hikayesi anlatılır; Vaktiyle birbirini çok seven ve her fırsatta birbirlerini iyilik etmeyi düşünen iki kardeş varmış. Büyüğünün adı Halil. Küçüğünün adı ise İbrahim. Halil; evli ve çocuk babası, İbrahim ise henüz […]

Genel Halk Hikayeleri Hikaye

Bir Hint Masalı: Farenin Korkusu

Bir Hint masalına göre, kedi korkusundan devamlı endişe içinde yasayan bir fare vardır. Büyücünün biri fareye acır ve onu bir kediye dönüştürür. Fare, bir süreliğine kedi olmanın keyfinin çıkarır, ancak bu rahatlık bir gün kendisini kovalayan bir köpeğin önünde buluncaya kadar. Kedi olmaktan son derece mutlu olacağı yerde bu kez de köpekten korkmaya baslar. Ancak […]

Genel Halk Hikayeleri Hikaye

Üç Nasihat

Durmuş’un bir anasından başka kimsesi yoktu. Fakirdi. Ama gençti, kuvvetli idi. Öküzünün biri ölünce tarlasını süremedi. Para kazanmak, tekrar çiftini düzebilmek için gurbete gitmeye karar verdi. Gurbet, İstanbul demektir. Köyde kim çaresiz kalırsa, kimin işi bozulursa, İstanbul yolunu tutar. Durmuş da torbasını omuzladı. Çarıklarını sıktı, eline bir değnek aldı, gurbetçilerin arasına katıldı. Dere tepe aştı. […]

Genel Halk Hikayeleri Hikaye

Dolunay’ ın Aşk Öyküsü; Dolun ile İntera

Çok çok eskiden yeşil bir vadinin içinde bir ırmak  kıyısında  kurulu bir köy varmış, tam dünyanin öbür ucunda. Çok eski dedik ya, o zamanlar gündüzleri pek güneşli geçermiş, yağmur yağmadıkça; geceleri hep yıldızlı  olurmuş, bulutlar olmadıkça. Köy sakinleri tarımla uğraşırlarmış, ekinler yetiştirir, hayvanlar avlarlarmış, bahçelerinden ve bostanlarından türlü türlü sebze ve meyveler yetişirmiş. Bu uçsuz […]

Genel Halk Hikayeleri Hikaye

Hermiyas İle Yunus Balığının Öyküsü

Güllük Körfezi eski adıyla Mandalya Körfezi ilk çağlardan beri önemini yitirmeyen, her zaman denizciliğin ve balık ticaretinin merkezi olan, lezzetli ve çok çeşitli balıkların yetiştiği bir körfezdir. İasos’taki “Balık  Pazarı” bunun en önemli kanıtıdır. Bu yöreyle, Güllük Körfeziyle ilgili olarak çeşitli söylenceler(efsaneler) türetilmiştir. Bunlardan birisi  de Yunus Balığı ile Hermiyas’ın kardeşliği ve dostluğudur. Bu körfezin […]

Genel Halk Hikayeleri Hikaye

Yalnız Efe

Sabahtan beri yürüyorduk. Düşe kalka geçtiğimiz sarp keçi yolları bazen sel yarıkları içinde kayboluyor, bazen sık fundalıklardan ayrılarak, dibinde sivri sivri çam tepeleri görünen karanlık çukurlara sapıyordu. Ayı avına gidiyorduk. Kılavuzun Kum dere köyünün en namlı nişancılarındandı. Beraber tırmanacağımız yüksek ormanlı dağların daha çok uzağındaydık. Vakit vakit ince bir yağmur serpeliyordu. Güneş yoktu. Nihayetsiz mor […]