Mitolojik Öyküler

Genel Hikaye Mitolojik Öyküler

Cassiopeia’nın Kibri

Cassiopeia veya Cassiepeia , Yunan mitolojisinde birkaç karaktere verilen addır. Bununla birlikte,antik Yunan mitlerinde yaygındır. Aethiopia’nın kraliçesi Cassiopeia ,Coronus ve Zeuxo’nun kızı Kral Cepheus’un karısıydı. Yunan mitolojisine göre, deniz tanrısı Poseidon, Cassiopeia figürünü yıldızlar arasına yerleştirmiştir.  Cassiopeia güzelliğiyle gurur duyuyordu. Kendisi ve kızı Andromeda’nın deniz perileri Nereidlerden daha güzel olduklarını iddia etti. Cassiopeia’nın bu kibirli […]

Genel Hikaye Mitolojik Öyküler

Kahin Cassandra’nın Laneti

Cassandra veya Kassandra, Yunan mitolojisinde Apollo’nun bir rahibesi idi. Modern kullanımda adı, doğru kehanetlerine inanılmayan birini belirtmek için retorik bir araç olarak kullanılır. Cassandra, Kral Priamos ve Troya Kraliçesi Hecuba’nın kızı olarak ünlendi. Onun güzelliğine hayranlık duyan tanrı Apollon, kendisiyle birlikte olması kaşılığında geleceği görme yeteneğini teklif etti. Aeschylus’a göre, Cassandra bu teklifi kabul etti. […]

Genel Hikaye Mitolojik Öyküler

Orpheus’un Aşkı ve Kuşkusu

Orpheus, Homerus’un (İlyada ve Odysseia) ilham perisi olan Calliope’ nin oğluydu. Adı “ışık ile şifacı” anlamına gelir. Öylesine yetenekliydi ki yeryüzünde onun kadar güzel lir çalan müzisyen, Orpheus lirini çaldığında müziğinin büyüsüne kapılmayan hiçbir canlı yoktu. Orpheus güzelliğiyle nam salan orman perisi Euridice’ ye aşık oldu ve onunla evlenmdi. Eşine sonsuz aşkla bağlıydı ki lirinden […]

Genel Hikaye Mitolojik Öyküler

Defne Ağacının Öyküsü

Antik Yunanlılar doğayı betimlemek için mitolojilerinden faydalanmışlar, doğayı mitolojileri ile açıklamaya çalışmışlardır. Yunan mitolojisinde bulunan birçok hikayeden biri de Apollon ile Daphne(Defne)‘nin hikayesidir.  Apollon mitoloji de güneşin, ışığın, şiirin, müziğin, okun, kehanetin tanrısıdır. Zeus’un oğlu, Artemis’in kardeşi Apollon çok iyi bir okçudur. Daphne ise nehir tanrısı Peneus’un kızıdır. Çok güzel olmasıyla ünlü olan bu su […]

Genel Hikaye Mitolojik Öyküler

Hero ile Leandros

Antik çağda Çanakkale Boğazı’nın Avrupa kıyısında, Sestos adını taşıyan bir şehir bulunuyordu. Sestos’un surları içinde Aphrodite için yapılmış büyük bir tapınak ve bu tapınakta en az onun kadar güzel ve narin biri vardı. Rahibe Hero. Hero’yu görenler güzelliğinin büyüsüne kapılır ve onu Aphrodite’in kendisi zannederlerdi. Bu genç rahibe güzel olduğu kadar alçak gönüllüydü de. Bu […]

Genel Hikaye Mitolojik Öyküler

Lilith Efsanesi; Havva’dan Önce Yaratılan ilk Kadın

Efsaneye göre, Tanrı insanı başlangıçta Adem ve Lilith olarak çift yaratır. Tanrının bir lütfu olarak Lilith ve Adem cennet bahçesinde birlikte yaşamaya başlarlar. Ancak bu birliktelik mutlu bir beraberlik değildir. Anlaşmazlık sebepleri ise boşanma davalarında ileri sürülen gerekçelerden pek farklı değildir: Adem, Lilith’in olaylara neden kendisinden farklı yaklaştığını anlayamaz onu kendisine hizmet etme, bahçeyi bakımlı […]

Genel Hikaye Mitolojik Öyküler

Endymion ve Selene

Bu çok eski zamanda geçen bir hikaye. Çok eski bir yerden söylene söylene size kadar ulaşmıştır.  Selene, ay tanrıçasıdır. Her gece iki boynuzlu atın çektiği gümüş savaş arabasını sürerek ayın gökyüzünde solgun bir ışıkla parlayarak ilerlemesini sağlar. Karanlığın içinden o solgun başını uzatır ve yeryüzünü seyre dalar. O kadar özenir ki ölümlüler gibi olmaya… Ama […]

Genel Hikaye Mitolojik Öyküler

Narcissus ile Echo: Nergis Çiçeğinin Hikayesi

Echo, Kithairon dağında yaşayan güzel sesli bir dağ-su perisidir. Zeus’un gönlü ne zaman nympelerle vakit geçirmek istese Echo’yu, karısı Hera’nın yanına gönderip Onu oyalamasını istiyordu. Bu durumu fark eden Hera çok öfkelendi ve Echo’yu cezalandırdı. “ Sesini keseceğim senin, artık sadece son kelimeleri tekrarlayarak konuşabileceksin. Tek başına bir kelime dahi edemeyeceksin.” dedi. Ve ondan sonra […]

Genel Hikaye Kültür Mitolojik Öyküler

Ateşi çalıp insanlara armağan ettiği için korkunç bir cezaya çarptırılan kahraman titan; Prometheus…

Titan İapetos’un dört tane oğlu olur; Atlas, Menoitios, Prometheus ve Epimetheus’dur. Kardeşlerinden Epimetheus Prometheus’a göre zıt kişilikteydi “beceriksizler şahı”diye anılırdı . Bu dört kardeşinde kaderi korkunçtur . Bunlardan iki tanesi; Menoitios ile Atlas Zeus’a karşı geldiklerinden, diğer Titanlarla birlikte cezalandırılmışlardır. Bu dört Titan’da akıl yönünden üstündürler ve bu üstünlükleriyle övündükleri gibi, sürekli olarak Zeus’a karşı […]

Genel Hikaye Kültür Mitolojik Öyküler

Yunan Mitolojisine Göre Yaratılan İlk Kadın; Pandora

Yunan mitolojisinde Pandora, Zeus’un talimatıyla Hephaestus tarafından yaratılan ilk insan kadındı. Pandora’nın hikayesi, MÖ 8. yüzyılda yazılan Hesiod’un destansı şiiri Theogony’de ön plana çıktı . Efsane, Titanlar ve Olimposlular arasındaki Büyük Savaş olan Titanomachy’den hemen sonra insanlığın ilk yüzyıllarına kadar uzanıyor. Her şey, Titanların da davet edildiği tanrıların bir araya gelmesiyle başladı. Toplantı, bir kurbanın daha iyi kısmının kimin tarafından tercih […]