Zeka Kuramları

Genel Psikoloji Zeka Kuramları

Myers-Brigs Kişilik Kuramı

Kişilik Nedir? Kişilik bir insanı diğerlerinden ayıran, farklı ve kendine özgü kılan özelliklerin bütünü olarak yorumlanabilir. Nitekim söz konusu kişilik kavramının tanımlanması olduğunda, herkes tarafından genel geçer kabul edilen tek bir açıklama bulunmaz. Kimilerine göre kişilik, bireylerin alışkanlıklarının toplamıdır, kimilerine göre kişilerin hayatları boyunca davranma, düşünme ve hissetme biçimidir. Kişilik oldukça kapsamlı bir kavram olarak […]

Genel Psikoloji Zeka Kuramları

Howard Gardner’ın Çoklu Zeka Kuramı

Howard Gardner Kimdir? 1943 doğumlu Howard Gardner halen Harvard Üniversitesinde çalışmalarına devam eden Amerikan bir psikologdur. Standart psikometrik araçlarla ölçülebilen tek bir zeka olduğuna dair geleneksel kurama karşı çıkan Gardner, ilk kez 1983 yılında her bireyin birbirinden farklı pek çok zekasının olduğu ve bunların her birinin kendine özgü bir biçimde geliştiği ve çalıştığı tezini ortaya […]