Güneş Sistemi

Genel Güneş Sistemi Uzay Uzayın Keşfi

Neptün Gezegeninin Keşfi

Günümüzde halen Neptün gezegenini ilk olarak kimin keşfettiği ile ilgili farklı kaynaklarda farklı bir astronomun ismi bulunmaktadır. Hatta o dönemde yeni bir gezegenin bulunmasıyla, isim verme hakkı için İngiltere ve Fransa arasında bir uluslararası uyuşmazlık ortaya çıkmıştır. Neptün’ün keşfi ile ilgili kaynaklarda hepsinin isminin geçmesiyle bu konu şimdilik çözülmüş gibi görünüyor. Aslında bu tartışmaların olmasına […]

Genel Gökbilim Güneş Sistemi Uzay Uzayın Keşfi

Kuiper Kuşağının Keşfi

Kuiper Kuşağı, Neptün Gezgeni’nin ötesindeki alana verilen addır. Edgeworth-Kuiper Kuşağı adıyla da anılmaktadır. Bu alanda cüce gezegenler (Pluto, Sedna vb.) uydular (Charon, Nix vb.) ve yüz binlerce irili ufaklı gök cismi yer alır. Asteroit Kuşağı gibi halka şeklindedir ve bazen bu alanla karıştırılır. Kuşak hakkında yazılan ilk makale Gerard Kuiper tarafından yazılmıştır ve adını bu […]

Genel Gökbilim Güneş Sistemi Uzay

Güneş Sisteminin Dış Çeperi; Oort Bulutu

Oort bulutu veya Öpik-Oort bulutu, Güneş’in etrafında dönen kuyruklu yıldız kümesi. Bu kuyruklu yıldızların enberi ölçeği 5-50 AB (Astronomi birimi) ve enöte ölçeği ise 30.000-100.000 AB’dir (bu uzaklıkların hepsi güneş merkezlidir). Unutulmamalıdır ki enöte yörüngeleri Plüton’un yörüngesinin (ortalama 39 AB) çok ötesindedir. Güneşe en yakın yıldız olan Proxima Centauri 270.000 AB uzakta olduğundan, bu kuyruklu […]