Arkeoloji Genel Kültürel Tarih Tarih

Mısır Piramitleri ve Matematik

Sosyal Medya Hesabında Paylaş

Yeryüzünde en esrarengiz yapılardan bir tanesi şüphesiz Mısır Piramitleridir. Nasıl yapıldığı hakkında birçok görüş ortaya atılsa da dönemin şartları göz önüne alındığında esrarengiz olaylar bizleri karşılamaktadır. Bu yazıda o esrarengizliğin matematiksel boyutları üzerinde duracağız. En az 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen bu piramitler hakkında uzaylılar tarafında yapıldığı gibi bir iddia çok enterasan bir ispat yöntemi ile insanları inandırmaya çalışılmaktadır. Bu ispatların hepsini tartışacağız. Yıllarca birçok araştırmacının, maceraperestlerin, filozofların uğrak yeri haline gelmiş ve üzerinde belki yıllarca araştırma yapılmıştır.

Piramitler bir geometrik eser niteliğinde insanoğlunu büyülemektedir. Üç önemli piramit Büyük Piramit, Giza Piramidi, Keops Piramidi Mısır’ın geniş arazilerinde tarihin en yüksek mimarisi unvanını kaybedeli fazla yıl olmamıştı. Aslında Platon’un akademisine yazdığı “Geometri bilmeyenler giremez – Asıl cümle: Kim ki geometri bilmiyor, içeri girmesin” ibaresini piramitlerin girişlerine yazmak gerekti. Aşağıda bahsedeceğimiz tüm matematiksel olgular Mısır Bilimler Akademisi tarafından onaylanmış gerçeklerin tam da kendisidir.

Mısır Piramitlerinin yükseklik, taban alanı ve yükselik katsayıları matematikte en önemli üç sabiti içerir. Bunlar pi, fi ve e sayılarıdır. Araştırmacı J.H.Cole yaptığı standart ölçümler sonucu 51 derecelik 51 saniyelik açı ile hesaplama yapmıştır.

Yukarıda resimde görülen kodlamaları doğrulamaya çalışalım.

4 x 51.85° / 76.30° = e (99.998%)
tan 51.85° = 4 / π (99.99%)
cos 51.85° = 1 / Φ (99.95%)
sin 51.85° = 4 / πΦ (99.94%)

Sonuçları görüyor musunuz? Çok garip ve esrarengiz. “Bundan 4 bin yıl önce bu nasıl matematik hesaplamaları nasıl yapılır? Okura bir soru daha “e” sayısı ile gösterilen bu sabit 1618 yılında bulunduğu matematik tarihi araştırma kaynaklarında yazılı olarak bulunur. Sizce de bu sayının varlığı ve tam olarak aynı sayı olması garip değil mi? Bence şimdiden şaşırmayın!

pi sayısı Büyük Piramidin başka bir matematiksel güzelliği pi sayısı ile ilgilidir. Piramidin tabanı eşit uzunlukta olduğundan dolayı yüksekliği hesaplamak için, Piramidin yüksekliğine eşit, bir çember alınır ve kareleştirilir. Oluşan çemberin çevresine yaklaşık bir kare hesaplanır ve yükseklik elde edilir. Bu aslında eskilerden beri gelen bir matematik sorusundan başka bir şey değildir. Hatırlayınız ki “Çemberi kareleştirmek” adlı birçok çalışma yapılmıştır. Bu nokta da bir esrarengiz olay yine karşımıza gelmektedir. Yukarıda anlattığımız tüm şeyler pi sayısının transandaltal bir sayı olduğunu göstermektedir. Ama pi sayısını Transandaltal bir sayı olduğunu 1882 yılında Lindemann göstermişti.

Piramit geometrisini analiz etmenin bir diğer yolu, zemin düzlemine göre 45 derece döndürülmüş bir karedir. Diyagonal biçimde 555.5 feet yada 6666 inç çevre uzunluğuna sahiptir. Eğim açısının ise 51 derece 51 saniye olması ölçümün %99.8 gibi kesine yakın olmasına olanak sağlamaktadır.

Piramidin yüksekliği ise bu muazzam sayı ile sınırlanır. 0.0001 gibi bir hata yapılması halinde piramidin yükseliğinden kaynaklanan sorun ile hiçbir şekilde inşa edilemeyecektir. Taban içinde hayali olarak oluşan ve ölçümün bu şekilde yapıldığı düşünüldüğünde 2 çember 777 feet ve bir tanesi ise 7777 inçtir. Burada 7 sayısının bolca kullanılması ise farklı bir yorum getirecektir. Piramidin tabanındaki üçgensel bölgeye dünyanın tropikal günlerini gösteren ve 365.242 feet çapa sahip bir dünya sığacağı ise böyle bir hesaplamanın ancak uzaya gönderilen bir ölçüm aracının topladığı veriler ile gerçekleşeceğini göstermektedir. Peki bu hesap tam tamına nasıl yapıldı?üçgen

  

Bir sonraki ilginç hesaplama ise taban uzunluğu dünyanın çapı ile aynı uzunluğa sahip bir piramit tabanı arasında olan ilişkidir. Ünlü filozof ve yazar John Michell büyük piramidin yükselikliğini kullanarak Ay ve Dünya arasındaki mesafeyi tam olarak ölçmüştür. Ayı, dünyanın üstüne teğet bir biçimde getirmiş ve ölçüm yapmıştır. İşte şu şekilde,Özellikle platonik cisimlerlerden de yararlanıldığını gösteren birkaç delil de elimizde bulunmaktadır. Platonik cisimlerden aynı sınıfa ait olan icosahedron ve dodecahedron yansıması ölçümde kullanılmaktadır. Peki Nasıl? İcosahedron dodecahedron’un ters yüzüdür. Bir madalyon misali… Siz eğer bu platonik cisimlerden birini ters çevirdiğinizde şekil tamamlanır. Aşağıda fotoğrafta korelasyona bakarak bu iki katmandaki açısal derecelerin toplamının 10080 eşit olduğunu göreceksiniz ki bu sayı Dünya-Ay arasındaki uzaklığın aynısıdır ( “mil” cinsinden )

Büyük Piramitin tabanının yüzeyi,anıtın yarısının iki katına bölündüğünde pi=3,14 sayısı elde edilir.

Büyük Piramitin dört yüzeyinin toplam yüz ölçümü, piramit yüksekliğinin karesine eşittir.

Büyük Piramit, dünyanın kara kitlesinin merkezinde yer almaktadır.

Büyük Piramit,dört ana yöne göre düzenlenerek inşa edilmiştir.

Piramit aynı zamanda dev bir güneş saatidir. Ekim ortasıyla Mart başı arasında düşürdüğü gölgeler mevsimleri ve yılın uzunluğunu göstermektedirler. Piramiti çeviren taş levhaların uzunluğu bir günün gölge uzunluğuna eşittir. Bu gölgelerin taş levhalar üstünde gözlenmesiyle günün 0,2419 bölümünde yılın uzunluğu yanlışsız olarak saptanılabiliyordu.

Büyük Piramit’le dünyanın merkezi arasındaki uzaklık, Kuzey kutbuyla arasındaki uzaklığa eşittir ve kuzey kutbuyla dünyanın merkezi arasındaki uzaklığa eşittir.

Piramitin yüksekliğiyle, çevresi arasındaki oran,bir dairenin yarı çapıyla çevresi arasındaki oranın dengidir. Dört kenarlar “dünyanin en büyük ve çarpıcı üçgenleridir” ünvanına sahiptir.

Gize’den geçen boylam, dünyanın denizleriyle anakaralarını iki eşit parçaya bölmektedir. Bu boylam ayrıca, kara üstünden geçen en uzun kuzey-güney yönlü boylam olup, bütün yer kürenin uzunluğuna ölçümünde doğal sıfır noktasını oluşturmaktadır.

Büyük piramitin tepesi Kuzey kutbunu, çevresi ekvatorun uzunluğunu temsil eder.

  

Gize piramitleri tahmini olarak M.Ö 3000 yıllarında eski krallık döneminde yapıldığı zannedilmektedir. Bunlar; Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleridir ve isimlerini aldıkları firavunlar tarafından yaptırılmıştır.

Kefren Piramidi Gize piramitleri dünyanın en büyük piramitlerdir.

Piramitlerin İçerisindeki duvarlarda Helikopter, Uçak, Uzay Aracı, Tank Hiyeroglifleri vardır.

Bunlarla birlikte ve Mısır’da yüzlerce irili ufaklı piramit bulunmaktadır. Gize piramitlerini diğerlerinden ayıran farkların başında içlerinde yazı bulunmaması ve nasıl yapıldıklarının hala çözüme ulaşmamış olmasıdır.

Keops’un oğlu Kefren için yapılmış piramit 136 metre yüksekliğe sahiptir.

Kefren piramidinin dış yüzeyinde yer alan kaplamalar bugün sadece tepesinde görülebilmektedir.

Gize piramitlerinden içi ziyaret edilebilen tek piramit olan Kefren piramidinin mezar odasıdır.

Piramitler ile ilgili çeşitli matematiksel bulgular arasında ilginç olanları şunlar: Keops piramidinin yüksekliğinin 1 milyarla çarpımı yaklaşık olarak güneşle dünya arasındaki mesafeyi vermektedir. (149.504.000km)

Piramitlerin üzerinden geçen meridyen karaları ve denizleri tam iki eşit parçaya bölmektedir. Keops Piramidinin taban çevresinin, yüksekliğinin 2 katına bölünmesinin pi=3.14 sayısını vermektedir.

62 metre yüksekliği ile Gize Piramitleri içerisinde en küçüğü olan Mikerinos Piramidi Kefrenin oğlu için yaptırılmış.

Piramitler hala yapımları esnasında ki gizi korumaktadırlar. İşçilerin olağanüstü bir çabayla günde 10 metreküp taşı üst üste koyduklarını kabul edersek keops piramidinde yer alan yaklaşık 2.5 milyon metreküp taş, 250.000 gün, yani yaklaşık 664 yılda yerleştirilebiliyor.

Oysa piramitler 20 ila 30 yıl arasında bir sürede tamamlanmıştır.

Piramitlerin içerisi yazın soğukken, kışın ise sıcaktır.

Büyük Piramitin açıları, Nil nehrinin delta yöresini iki eşit parçaya bölerler.

Gize’deki üç piramit aralarında bir Pisagor üçgeni olacak şekilde düzenlenmişlerdir. Bu üçgenin kenarlarının birbirlerine göre oranı 3:4:5’dir.

Bu noktada Sylvia Brown “Dünyanın Sırları ve Gizemleri” adlı kitabında bu yapıların insanlar tarafından yapılmasının güçlüğü anlatılmaktadır. Dolayısıyla bu yazıdan şu teoriyi çıkarıyoruz.

“İnsanlık, teknolojiyi ve bilimi eskiden çok üst düzey bir şekilde kullandığı bazı felaketler sonucu tüm teknolojinin sıfırlandığı yönündeki teori ağır basmaktadır.”

Kaynak:

Brown, S; Dünyanın Sırları ve Gizemleri – Mısır Piramitleri
ancient-origins.net
mathhistory.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir