Dünya Tarihi Genel Tarih

Thermophilia Savunması: Tarihin En Orantısız Savaşı

Sosyal Medya Hesabında Paylaş

Sparta – Termopile Savaşı MÖ 480 yılında Yunan kent devletlerinden oluşan bir ittifakın Mora yarım adasını Balkanlar’a bağlayan Termopile dağ geçidinde kendisinden çok daha kalabalık istilacı Pers ordusuyla yaptığı savaştır. Tarihteki en ünlü direnişlerden biridir. Termopile geçidi Antik Yunandan itibaren savaşlarada sahne olmuştur.

M.Ö 480 yılında Pers kralı Serhas (Kserkses) babası Darius un Atinalılara yenilmesinin öcünü almak için Çanakkale’yi geçerek, Yunanistan’ı istila etmek üzere yola çıktı.

Herodot’un belirttiğine göre iki yüz elli binden savaşçıdan oluşan Pers ordusunun vatanları üzerine yürüdüğü haberi bütün Yunanistan’ı dehşete düşürdü. Atina’nın en zayıf günlerini yaşıyor olması bütün ümitlerin, Antik Yunanistan’da Dor etkilerinin en belirgin olduğu Spartalılara bağlanmasına sebep oldu. İki yüz elli bin kişilik ordunun başka türlü durdurulamayacağına inanan Sparta’nın eş iki kralından biri olan Leonidas tek çarenin Termopile Geçidi’nin tutulması olduğuna karar verdi. Kalabalık orduların hareket alanını kısıtlayan ve askeri manevralara izin vemeyen kayalık geçit ancak göğüs göğüse mücadele ile ele geçirilebirdi.

Ancak Spartada Karnia Festivalinin başlaması Sparta’nın üst düzey yargıçlardan oluşan yönetim kurulu Eforların Sparta Ordusunun yola çıkmasına izin vermemelerine neden oldu. 5 gün süren festivalin bitmesini beklemenin geçidin tutulması için geç kalınmasına yol açacağına karar veren Leonidas, 300 kişilik muhafız birliğini alarak geçidi tutmak için yola çıktı.

Termopile Geçidi

Spartalılar müttefik de toplayarak MÖ 486 yılında Termopile geçidinde Perslerle karşı karşıya geldi. Persleri burada olabildiğince oyalayarak geride kalanlara ordu hazırlamaları için süre kazandırmış olacaklardı. 7 gün boyunca 300 Spartalı ve 700 Tespialıdan oluşan küçük Yunan birliği iki yüz elli bin Pers askerini geçitlerin öte tarafında tutmayı başardı.

Sparta

Ancak 7. günün sonunda Pers generali Hidasnes, bir grup askeri Malisli Efialtes adında bir hain yol gösterir. Gösterdiği bir dağ patikası üzerinden Yunanlılar’ın arkasına çıkartınca Persler geçidi arkadan sarabildiler. Bunun üzerine Sparta kralı Leonidas Tespialı askerlere geri çekilme emri verdi. Kendisi ise 300 askeriyle ülkesinin kanunları gereğince burada savaşarak ölecekti. Ancak Spartalıların Tespialı müttefikleri de geri çekilmediler ve Spartalılarla birlikte şerefle ölmeyi tercih ettiler.

Son muharebenin bitimine doğru ölen Leonidasın cesedini korumak için kalan son Spartalıların tırnak ve dişleriyle mücadele ettiği Herodot’un kayıtlarında belirtiliyor. Burada kahramanca ölen askerler sayesinde Yunan kentleri güç toplar. Bu savaşın ardından Persleri Salamis ve Plateade mağlub ederek tarihin ilk demokratik düzenini korumuşlardır.

Pers Ordusunun buradaki ağır kayıplar Xserses’i o kadar korkutmuştur. Daha sonra Pers donanması Salamis’te yenilgiye uğradığında istilayı tamamlamak üzere ordusunun sadece çok küçük bir kısmını geride bırakarak Yunanistan’dan çekildi. Kalan bu ordu ise Platea Savaşı’nda yenilir.

Yunan Savunmacıların Başarısı

Termopile’deki Yunan savunmacıların başarısı, bir ordunun manevi gücünü yükseltmek için eğitimin, donanımın ve savaş alanın taktik kullanımındaki avantajları vurgulamak ve aynı zamanda bunaltıcı üstünlüğe karşı gösterilen cesaretin örneği olarak gösterilebilir. Spartalı ve Tespialılar’ın kahramanca fedakarlığı çağlar boyunca birçoklarını etkilemiştir.

Tüm Spartalı ve Tespia’lı askerler cesurca savaşmışlarsa da, hepsinin en cesuru olarak Spartalı Diekenes gösterilir. Savaş arifesinde bir Trakya yerlisi Pers okçularının sayısını anlatmak için, Perslerin attığı okların güneşin yüzünü örttüğünü söylemiştir. Diekenes ise buna yanıt olarak gülmüş ve şöyle cevap vermiştir:

“Öyleyse Biz de gölgede savaşırız”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir