Genel Sağlık

Tıbben İç Organların Ters Tarafta Olmasi Durumu: Situs Inversus

Sosyal Medya Hesabında Paylaş

Situs inversus, torasik ve abdominal organların ayna şeklinde yer değiştirmesi hâlidir ve nadir rastlanan anormal bir durumdur. Situs inversus terimi Latince kökenli “iç organların yer değiştirmiş olması” anlamına gelen “situs inversus viscerum” deyiminden gelmektedir.

Dekstrokardi (kalbin göğüsün sağ tarafında olması) 1452-1519 yıllarında Leonardo da Vinci tarafından görülmüş ve çizilmiş, daha sonra da Marco Aurelio Severino tarafından 1643 yılında tanınmıştır. Ancak, situs inversus ilk kez bir asır sonra Matthew Baillie tarafından tanımlanmıştır.

Situs inversus %0,01 oranında görülür.

Nedenleri

Genellikle otozomal resesif geçişli olup tek yumurta ikizlerinde X’e bağlı geçiş gösterebilmektedir. Situs inversus totaliste konjenital kalp hastalığı riski situs solitus ile hemen hemen aynıdır (%3-5).

Kişiler herhangi bir sebepten dolayı tıbbi bir tedavi görmedikçe, kendilerinde situs inversus totalisin bulunduğunun farkına varamayabilirler. Yer değiştirmiş organlara tedavi uygulanmasına gerek yoktur çünkü yerleri değiştirilemez ancak bazı anormallikler ve bozukluklar dahilinde tedavi gerekebilir.

Bilim adamları bu durumun genlerin mutasyona uğramasından dolayı olduğunu söyleseler de buna asıl kaynaklanan bulgu halen bilinmemektedir.

Anatomiye etkisi

Situs inversus totalis, organ veya organ sistemlerinin normal lokalizasyonları yerine ayna görüntüsünde olduğu gibi vücudun karşı tarafında yer alması durumudur. Çeşitli çalışmalarda konjenital kalp hastalıkları başta olmak üzere çeşitli konjenital malformasyon ve sendromların situs inversus ile birlikteliği rapor edilmiştir. Tiroid bezi pirimitif bukkofaringeal kaviteden ikinci gebelik haftasında belirir.

Situs inversus totalisin de embriyonel dönemin ikinci haftasındaki bir genetik defektten meydana geldiği yönündeki görüşler, situs inversus totalis ile tiroid agenezisi birlikteliğinin rastlantısal olmadığını düşündürmektedir. Bildiğimiz kadarı ile situs inversus totalis ve tiroid agenezisi birlikteliği daha önce rapor edilmemiştir. Bu yazıda, situs inversus totalisle birlikte tiroid agenezisi bulunan bir yenidoğan sunulmuştur.

Situs inversus torasik ve abdominal organları etkiler. Genel olarak, organlar dikey bir biçimde simetrik olarak yer değiştirmiştir. Kalp göğsün sağında, mide ve dalak karın bölgesinin sağında, karaciğer ve safra kesesi ise vücudun sol tarafında bulunur.

Eğer kalp göğsün sağ tarafında ise bu “dekstrokardili situs inversus” veya “situs inversus totalis” olarak bilinir. Eğer kalp olması gerektiği gibi göğüsün sol tarafında yer aldığı, daha nadir rastlanan, hâl ise “levokardi” ya da “situs inversus incompletus” olarak adlandırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir