Genel

Vatikan Gizli Arşivleri

Sosyal Medya Hesabında Paylaş

Vatikan Gizli Arşivleri

Latince’deki Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum adıyla bilinen Vatikan Gizli Arşivi Vatikan’da bulunan Kutsal Makam tarafından ilan edilen ve yayımlanan bütün eylemlerin bulundurulduğu merkezi depodur. Görevde bulunan Papa’nın yerine gelecek Papa rolünü üstlenecek kişi, Papalık Kardinaller Meclisi tarafından seçilir. Seçime esas olan nedenler: Görevde bulunan Papa’nın istifa etmesi veya ölüm ilamının gerçekleşmesi neticesinde olmalıdır. Bu süre boyunca Vatikan Gizli Arşivinin sahibi o an görevde bulunan Papa’dır.

Vatikan Gizli Arşivlerinde devlet belgeleri, yazışmalar, papalığın ve kilisenin yayımladığı kitaplar ile yüzyıllar boyunca birikmiş pek çok diğer belge mevcuttur. 17’nci yüzyılda Papa Paul V’in talimatları doğrultusunda Gizli Arşiv’e akademisyenler için çok sınırlı erişim izni bulunmakta iken, Yabancılar için erişim izni ise hiç bulunmuyordu. 1881 yılında Vatikan Kütüphanesi açıldığında Kutsal kitapları yorumlama çalışmalarına ve bilimsel araştırmalara önem veren Papa XIII. Leo Vatikan Arşivlerini araştırmacılara açtı. Günümüzde her yıl kimi zaman binden fazla araştırmacı arşivleri incelemektedir. 

Vatikan Gizli Arşivleri, başlığındaki “Gizli” kelimesi günümüzdeki kullanımı ile gizliliği ifade etmemektedir. Gizli kelimesinin buradaki anlamı, arşivin Kutsal Makam’ın kişisel mülkiyeti olduğu ve ona yardımcı konumda olan Roma Curia’ya ait olan “Özel” anlamına geldiğini ifade eder. Aynı zamanda buradaki gizli kelimesi “gizli görevliler”, “gizli taşıyıcı” ve “gizli hakkâk” anlamları taşıyabilecek çok onurlu bir görevin yansıması olarak kullanılmıştır.

Vatikan Gizli Arşivleri raflarının 52 mil (84 km) belge içerdiği tahmin edilmiştir ve 35.000 seçmeli kataloğa sahiptir. İndeksleri yalnızca bulunduğu odalarda kullanılabilir ve bir bütün halinde veya kısmen yayınlanması yasaktır.

Arşivlerin korunması amacıyla kendi fotoğraf stüdyosu bulunmaktadır. Kendi internet sitesine göre arşivdeki en eski belgenin tarihi sekizinci yüzyılın sonuna kadar uzanır. Yer değiştirme ve siyasal ayaklanmalar, yaklaşık olarak III. Innocentius’ten önceki 13’ncü yüzyıl arşiv malzemesinin yok olmasına neden olmasına rağmen 1198 yılından itibaren bulunabilen, geniş kapsamlı arşivlere sahiptir. O tarihlerdeki arşiv belgeleri arasında İngiltere kralı VIII. Henry’nin evlilik iptal talebi ve Michelangelo’dan gelen mektuplar bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir